Berlangganan Lewat Email

SDN 004 Mundam Fans Club

Struktur

STRUKTUR ORGANIGRAM SDN 004 MUNDAM


1.       Kepala Sekolah                                                      :     Burhanudin YS, SPd.
2.       Wakil Kepala Sekolah                                          :
2.1.   Bidang Kurikulum                                        :     Susilawati
2.2.   Bidang Kesiswaan                                        :     Nafiah SPd. SD
2.3.   Bidang Sarana & Prasarana                      :     Safrizal SPd.
2.4.   Bidang Keuangan                                         :     - Jufasmi SPd.
                                                                                                                        - Syafrizal
                                                                                                                        - Ermawati
3.       Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran                   :     terlampir
4.       Tenaga Perpustakaan                                          :     Indah Purnamasari
5.       Tenaga Laboratorium                                          :     Jufasmi
6.       Pembina UKS                                                          :     Rona Sartika
7.       Pembina Pramuka                                                :     - Indah Purnamasari
                                                                                                   - Nurlida
8.       Pembimbing Kegiatan Keagamaan                :     Lismaniar Sag.
9.       Pembimbing Kegiatan Reading Time            :     Nurlinda SPd.SD
10.   Pembimbing Kegiatan Mading                         :     Saidah Juni
11.   Pembimbing Kegiatan Ling. Hidup                 :     Murnihayati SPd.SD
12.   Tenaga Tata Usaha                                                 :     - Zuraida
                                                                                                                        - Kamaliah
                                                                                                                        - Wahyu SF
13.   Tenaga Informasi Manajemen                        :     Khuzaini
14.   Tenaga Cleaning Servis                                      :     Rini Yani Ilahi
               15. Penjaga Sekolah                                                     :      Junaidi


 
STRUKTUR ORGANIGRAM KOMITE SEKOLAH


1.       Ketua                                                   :     Ulil Amri SAg.
2.       Sekretaris                                           :     Samsul
3.       Bendahara                                         :     Bakri
4.       Anggota                                              :     - A. Rahim J.
                                                                     - Juliana
                                                                     - Rosnah
                                                                                                 - Rizka R


 DAFTAR NAMA GURU KELAS & GURU MATA PELAJARANNo.
Nama Guru
Kelas
       
No.
Nama Guru
Mapel
1.    
NAFIAH, S.Pd.SD
II A

1.     
DESWITA S,Ag
Agama
2.    
ERMAWATI,S.Pd.SD
I A

2.     
YUHANIM SYAM, S.Pd.I
B. Ingg
3.    
SARI ASRIYANI,S.PD
III B

3.     
SURATMI, A.Ma
Penjas
4.    
SAFRIZAL, S.Pd
VI A

4.     
KHUZAINI
Armel
5.    
RAHMI, S.Pd
IV B

5.     
SADIAH JUNI
B.D
6.    
JUFASMI, A.Ma
VI B

6.     
LIMANIAR, S.Ag
Agama
7.    
NURLIDA, S.Pd.SD
V B

7.     
ZERNI SITI, S.S
B. Ingg
8.    
MURNI HAYATI,S.Pd.SD
V A

8.     
SITI SARAH, A.Ma
Penjas
9.    
JULIANA,S.Pd.SD
I B

9.     
RONA SARTIKA, A.Ma
PENJAS
10.  
SUSILAWATY, A.Ma
IV A

10. 
MURNI MONALISA
Mulok
11.  
T. MAYA SARI, A.Ma
III A

11. 
NURHAYATI, A.Ma
Penjas
12.  
JESI NOVIYANTI, A.Ma
II B